Hopp

Hopp är en linjär rörelse som innebär att vi förflyttar kroppen, och på så vis tyngdpunkten, i en enda explosiv rörelse. Det finns många olika hopp där en del utgår från benen, andra från armarna eller från andra delar av kroppen. Övningarna nedan fokuserar främst på hopp från benen.

Gemensamt för alla hopp är att de kräver en landning. Det är därför minst lika viktigt att träna på att landa som på att hoppa.