Landningar

Landningar uppstår när vi går från rörelse till ingen rörelse. Vi absorberar då energin vi får från till exempel ett hopp med hjälp av olika kroppsdelar. För att kunna utföra många av övningarna på ett säkert sätt är det viktigt att kunna landa korrekt. Genom att aktivt öva att landa på olika vis bygger vi trygga deltagare och förebygger skador.