Repetitiva

Alla rörelser som utförs upprepade gånger, direkt efter varandra, för att skapa en förflyttning av kroppen från punkt A till B, kallar vi för repetitiva (upprepande) rörelser. Tyngdpunkten flyttas från kroppens stödyta gång på gång, till exempel när vi går, springer eller  klättrar. Här återkommer flera övningar från sidan med stationära positioner men nu med linjär förflyttning.