Balansera

När vi balanserar fokuserar vi på att hitta balans i en ostadig position. Tyngdpunkten är fortfranande innanför kroppens stödyta men positionerna är inte lika stabila som de under "stödja". Utmana balansen genom att ha en liten stödyta eller tyngdpunkten långt ovanför stödytan.