Hänga

Hänga är en stationär position men till skillnad från "balansera" och "stödja" befinner sig tyngdpunkten under stödytan. Positionerna är väldigt stabila och det krävs mycket för att rubba någon ur balans.