Tränarskolan är byggd på metodiken om optimal utvecklingsålder där du som ledare får följa den aktiva ungdomens olika utvecklingsstadier i både praktik och teori. Den beskriver vad en tränare/spelare bör kunna på dom olika utvecklingsnivåerna. Utvecklingsnivåerna är indelade i basutbildning, TS1, TS2,  och TS3.

Tränarskolan bygger på ett holistiskt synsätt och innehåller teknik/taktik, målvaktsträning, träningslära, tränar/ledarskap, idrottspsykologi. Den är progressiv och metodisk i sin utformning och baserad på utbildning och utveckling av individ och kollektiv.

Individuell anfalls- och försvarsteknik

Samarbete i anfall och försvar

Målvaktsträning handboll