Välkommen!

Det här är Svenska lnnebandyförbundets officiella Regelhandbok. Regelhandboken kompletteras av dokumentet Svenska lnnebandyförbundets regeltolkningar och förtydliganden, i vilket spelreglerna vid behov tolkas och förtydligas löpande.

Regler och tolkningar - Giltiga från 1 juli 2018