Inledning

Det här är Svenska lnnebandyförbundets officiella Regelhandbok. Regelhandboken kompletteras av dokumentet Svenska lnnebandyförbundets regeltolkningar och förtydliganden, i vilket spelreglerna vid behov tolkas och förtydligas löpande.

Alla som på ett eller annat sätt är involverade i spelet uppmanas att ha god kännedom om spelets regler. Det är viktigt att spelet är underhållande, säkert, präglas av fair play och är lätt att förstå för spelare, tränare, domare, åskådare och media.

Som framgår av reglerna ska all utrustning ha godkänd märkning. Märkningen av sarger, målburar, klubbor och bollar är lätt att känna igen eftersom IFF:s logotyp ingår i godkännandemärket.

Beträffande personlig skyddsutrustning såsom ansiktsskydd och skyddsglasögon, är dessa inte nödvändigtvis märkta med IFF:s logotyp. Det rekommenderas att dessa är godkända för innebandy, vilket framgår av CE-märkning och texten "Rekommenderas av IFF".

Förkortningar:

IFF Internationella Innebandyförbundet

CE Conformite Europeenne