Om produktionen

SISU Idrottsböcker och Svensk Innebandy i samverkan

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i innebandy och andra idrotter i Sverige. SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Svensk Innebandy samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

Beställningar:

SISU Idrottsböcker

www.sisuidrottsbocker.se

Telefon: 040-660 66 67

E-post: kundtjanst@sisuidrottsbocker.se

 

Kontaktuppgifter till förlaget:

SISU Idrottsböcker

Box 11016

100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7

Telefon: 08-699 60 00

E-post: info@sisuidrottsbocker.se

 

© SISU Idrottsböcker och Svenska Innebandyförbundet, 2018

Titel: Svenska Innebandyförbundets Regelhandbok 2018

Författare: Internationella Innebandyförbundet

Översättning och textbearbetning: Mattias Linell

Projektledning: SISU Idrottsböcker

Formgivning inlaga och omslag: Metaform

Foto: Per Wiklund

Domare: Emilia Tuomela och Jonathan Varli

Upplaga: Första upplagan, första tryckningen

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.