Så här är regelhandboken uppbyggd

… Gör en liknande bild som i Regelhandboken sidan 7, men med webbperspektiv…