Välkommen!

På grön nivå handlar det om att ”bli kompis med kroppen”. Att prova på nya rörelser genom att testa och utmana sig själv. En stor del av träningen bör bestå av utmanande rörelselekar som stimulerar en allsidig utveckling av de motoriska grundfärdigheterna.

På grön nivå läggs grunden för att bli en bra innebandyspelare. Fysisk träning bör vara allsidig, rolig, stimulerande och glädjefylld samtidigt som den är väl genomtänkt utifrån ett långsiktigt perspektiv. Huvudsyftet är att skapa en allsidig rörelsebas som på kommande nivåer kan finslipas till perfektion och en stabil och effektiv teknik.

Genom att barnen redan i tidig ålder lär sig många olika rörelser (motoriska grundfärdigheter) skapas också en grund för effektiv teknikträning med boll.