Svensk Innebandys tränarutbildningar

Svensk Innebandyns tränarutbildningar syftar till att ge dig som ledare rätt kompetens utifrån den nivå som dina utövare befinner sig på. Allt enligt riktlinjerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Därför är strukturen på utbildningarna dels uppdelade mellan barn/ungdom (6-16 år) och junior/senior. Det innebär att det i samtliga fall krävs en godkänd Grundutbildning, innan man sedan kan gå vidare och fördjupa sig inom sin nivå. Observera att Grundutbildningen skiljer sig åt mellan barn/ungdom och junior/senior.

En konservens utav revideringen av SIU är att tränarutbildningarna förändras. Ett första steg sker redan säsongen 2018/2019, med en ny Grundutbildning för barn och ungdoms samt junior och seniortränare.

Fördjupningsutbildningarna förändras och de som erbjuds säsongen 2018/2019 är Atleten och Människan. För att tillgodo behovet av en mer grenspecifik utbildning kommer det hållas Tema utbildningar på respektive nivå. Tema utbildningarna är en nyskapade utbildningar som är temporära för säsongen 2018/2019. Dessa kommer även fungera som en brygga över till det nya tränarutbildningarna som lanseras med start säsongen 2019/2020.

Innehållet i tränarutbildningarna är lika oavsett var i landet du utbildar dig och ger därför behörighet till nästa nivå oavsett var du väljer att gå den.

Utbildningsstruktur.jpg

Grön fördjupningsutbildning (6–9 år) säsongen 2018/2019

På grön nivå, även kallad Rörelseglädje, ska utövarna introduceras för grundläggande idrottsfärdigheter genom innebandyspel, där glädje och rörelse är i fokus. Det är ditt ansvar som ledare att utveckla dessa färdigheter hos individerna, där glädjen i idrottandet kommer före strävan att vinna. Fokus ligger på att utveckla grundläggande motoriska färdigheter och en god självkänsla.

På grön nivå finns det tre fördjupningsutbildningar: Människan, Atleten och Tema utbildning

 

Blå fördjupningsutbildning (9–12 år) säsongen 2018/2019

På blå nivå, även kallad Lära sig träna, ska utövarna introduceras för generella idrottsfärdigheter genom innebandyspel, där glädje och individuell utveckling är i fokus. Det är ditt ansvar som ledare att utveckla dessa färdigheter hos individerna, där individuell utveckling kommer före strävan att vinna. Fokus ligger på att utveckla grundläggande atletiska och tekniska färdigheter samt en god självkänsla och självförtroende.

På blå nivå finns det tre fördjupningsutbildningar: Människan, Atleten och Tema utbildning.

 

Röd fördjupningsutbildning (12–16 år) säsongen 2018/2019

På röd nivå, även kallad Träna för att träna, ska utövarna introduceras till förberedande fysisk träning, där byggandet av atleten och innebandyspecifika färdigheter är i fokus. Det är ditt ansvar som ledare att utveckla dessa färdigheter hos individerna, där filosofin så många som möjligt så länge som möjligt går före strävan att vinna. Fokus ligger på förberedande träning mot svart nivå och att skapa förståelse för lagets betydelse.

På röd nivå finns det fem fördjupningsutbildningar, Människan 1 och 2, Atleten 1 och 2 samt Tema utbildning.

 

Anmälan

Anmälan och information om nästa utbildningstillfälle finner du hos ditt distriktsförbund, exempelvis Stockholms Innebandyförbund eller Värmlands Innebandyförbund. Det är nämligen våra distriktsförbund som administrerar och genomför våra barn- och ungdomsledarutbildningar.