Välkommen!

På blå nivå handlar det om att skapa intresse för idrott. En stor del av träningen under avsnittet Människan förs genom samtal med individer och hela gruppen.
Som medveten ledare kommer du också kunna ge korrekt feedback och jobba utifrån begreppet positiv coaching.

Din aktion, din förmåga att möta och ditt agerande som ledare skall få individerna i gruppen att acceptera varandras olikheter på ett bra sätt. Med hjälp av det här materialet bör du kunna jobba med positiv förstärkning av barnens fysiska, mentala och sociala förmågor, samt göra det tydligt för spelarna att alla bär på styrkor och att de kommer fram olika snabbt. Vi människor är olika men alla har rätt att vara med.