Välkommen till Korpens grundkurs Grön och skön!

Du är viktig. Som ledare i Korpen är det du och ditt värdskap som är avgörande för våra medlemmar. På så sätt blir Korpen också tydligare mot omvärlden.

Här får du nu möjlighet att testa dina korpkunskaper – åtta avsnitt som vandrar över Korpens uppdrag, värderingar och historia. Kolla filmerna och läs igenom texterna. I den här utbildningen får du både reflektionsfrågor och några quiz.

På slutet får du fylla i dina uppgifter så skickas ett diplom till din mejladress.

Klicka på knappen, kör igång, bli grön och skön. Lycka till!

Starta din resa mot att bli grön och skön!