Alla är välkomna

Vi säger att alla platsar i Korpen – och menar allvar! Hos oss ska alla få plats att vara människor fullt ut. Men när vi vill jobba för ökad mångfald och upptäcker att gympasalen är fylld till bredden av kvinnliga medelklassvennar – hur gör vi då och hur hanterar vi det inom Korpen?

Utgångspunkten för oss är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter. Vi är nyfikna på andra och varandra. Vi vågar och vill möta varandra på riktigt.

För vi korpare tror på en värld där våra möten präglas av respekt, värdighet och omtanke. En värld där vi först ser våra likheter, för att sedan möta våra olikheter med ett öppet, inkluderande och välkomnande förhållningssätt.

SISU Idrottsutbildarna har tagit fram en hel utbildningswebb med målet att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Sök gärna en djupare kunskap kring dessa viktiga frågor på www.inkluderandeidrott.se

Visste du att...

Idag har drygt 15 procent av Sveriges befolkning så kallad utländsk bakgrund. Inom en tioårsperiod beräknas den siffran stiga till 20–25 procent. Den idrottsorganisation som lyckas attrahera denna i sig heterogena målgrupp kommer att kunna dra stora fördelar. Samma sak gäller för de föreningar som på allvar jobbar med jämställdhet och jämlikhet – inte minst mellan kvinnor och män, killar och tjejer.

Fundera på

  • Känner sig alla välkomna i din förening?
  • Jobbar du, tillsammans med andra, för att öka mångfalden i föreningen?
  • Skulle du, tillsammans med andra, kunna bidra till att göra mer för att skapa jämlikhet och jämställdhet i föreningen?

Nästa steg

Var fjärde vuxen person i Sverige uppger att de någon gång under året sportar med Korpen  det är ju otroligt många människor vi träffar över hela landet!