Träningsvärk sedan 1912

Arbetskamrater har samlats på sina arbetsplatser för att idrotta sedan slutet av 1800-talet. Då var Korpen ett förbund helt inriktat på företagsidrott/korporationsidrott. Idag erbjuder vi både företagsidrott och motionsidrott för alla. Men grundidén har hela tiden varit densamma: att göra det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans!

Visste du att...

  • Korpen har drivit utvecklingen av motionsidrott i Sverige genom stora kampanjer som Spänst åt kvinnan, Motionscykling och Prima Liv. Motionsgympan, som fortfarande är en stor del av vår verksamhet, introducerades redan under 50-talet. I samband med detta blev människor som vill träna också utanför arbetet en målgrupp för Korpen.
  • På 70-talet blev Korpen en del av Riksidrottsförbundet, ett stort och viktigt steg för erkännandet av Korpen som idrottsförbund.
  • I mitten av 90-talet infördes det personliga medlemsskapet i Korpen.

Mer visste du att...

  • Medlemskapet laddas idag med helt eller delvis andra saker än vad det traditionellt har gjort.
  • Korpen menar att synen på medlemskap är en helt avgörande fråga för morgondagens ideella förening.
  • Det som står på spel är vem som bestämmer i föreningen!

Hej då

Tack för att du tog dig tid att lära känna Korpen lite bättre. Med dina korpkunskaper kan du bidra till att förmedla en tydligare bild av Korpen – vår idé, våra värderingar och vår historia. Tillsammans är vi ett grönt och skönt gäng.