Träningsvärk sedan 1912

Arbetskamrater har samlats på sina arbetsplatser för att idrotta sedan slutet av 1800-talet. Då var Korpen ett förbund helt inriktat på företagsidrott/korporationsidrott. Idag erbjuder vi både företagsidrott och motionsidrott för alla. Men grundidén har hela tiden varit densamma: att göra det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans!

Visste du att...

  • Korpen har drivit utvecklingen av motionsidrott i Sverige genom stora kampanjer som Spänst åt kvinnan, Motionscykling och Prima Liv. Motionsgympan, som fortfarande är en stor del av vår verksamhet, introducerades redan under 50-talet. I samband med detta blev människor som vill träna också utanför arbetet en målgrupp för Korpen.
  • På 70-talet blev Korpen en del av Riksidrottsförbundet, ett stort och viktigt steg för erkännandet av Korpen som idrottsförbund.
  • I mitten av 90-talet infördes det personliga medlemsskapet i Korpen.

Mer visste du att...

  • Medlemskapet laddas idag med helt eller delvis andra saker än vad det traditionellt har gjort.
  • Korpen menar att synen på medlemskap är en helt avgörande fråga för morgondagens ideella förening.
  • Det som står på spel är vem som bestämmer i föreningen!

Hej då

Tack för att du tog dig tid att lära känna Korpen lite bättre. Med dina korpkunskaper kan du bidra till att förmedla en tydligare bild av Korpen – vår idé, våra värderingar och vår historia. Tillsammans är vi ett grönt och skönt gäng. Anledningen till att vi behöver ditt personnummer är för att vi ska kunna redovisa utbildningen till Riksidrottsförbundet.  Läs mer om GDPR och vår integritetsskyddspolicy på vår hemsida genom att klicka här .