Tack!

Tack för att du tog dig tid att lära känna Korpen lite bättre. Med dina korpkunskaper kan du bidra till att förmedla en tydligare bild av Korpen – vår idé, våra värderingar och vår historia. Tillsammans är vi ett grönt och skönt gäng.

Fyll i och tyck till!