Första hjälpen/Hjärt-lungräddning

Det är mycket individuellt hur en person upplever en skadesituation/skadeplats. Det kan dessutom variera väldigt mycket från tillfälle till tillfälle hur en person reagerar vid ett olycksfall. Det är därför viktigt att många ledare har goda kunskaper inom första hjälpen och L-ABC och att man inte förlitar sig på någon enskild person som ska kunna hantera alla olika olycksfall. Något som kan inträffa vid en olycka är att man hamnar i ett psykiskt chocktillstånd där man handlar väldigt irrationellt. Den som hamnar i psykisk chock kan till exempel avlägsna sig från skadeplatsen trots att personen är allvarligt skadad, men personen kan även bara sätta sig ner och vara helt tyst, trots sina skador. Vissa personer blir aggressiva när de hamnar i psykisk chock, andra får skuldkänslor som man gärna vill hitta bortförklaringar till.

Varje idrottsledare bör gå en grundläggande HLR-utbildning!

Thomas Lindholm