Fraktur och urledvridning med mera

En spricka eller fraktur kan uppstå när ett ben utsätts för kläm-, vrid- eller stötskador.  Det finns två olika typer av benbrott, öppna och slutna. Om det är ett öppet benbrott uppstår ett sår vid eller i närheten av brottet och benpiporna kan sticka ut ur såret. Detta sår kommer att medföra en ökad risk för en infektion. Vid ett slutet benbrott är huden över benbrottet hel. Stora frakturer kan ge upphov till inre blödningar och chock/cirkulationssvikt.

Förebygg chock/cirkulationssvikt och behandla skadan varsamt. Höj endast det friska benet om det är ett benbrott. Bibehåll värmen genom att lägga en filt eller jacka över den skadade. Sök sjukvård om det finns en misstanke om ett benbrott. Större och smärtsamma skador i höft, ben, nacke och rygg kan vara allvarliga och ska tas omhand av ambulanspersonal. Lämna en eventuell fixering av kroppsdelen till ambulanspersonalen. Du kan stötta frakturområdet med ihoprullade klädesplagg tills ambulansen kommer. Ring 112 om du känner dig osäker på behandling eller om sjukhustransporten kan ske med egen bil eller om det ska ske med ambulans. Stöd kroppsdelen i ett vilsamt läge under transporten till sjukhus till exempel med en mitella för en bruten arm. Vid ett öppet benbrott ska såret täckas med ett rent förband/bandage. Undvik att ge patienten något att äta eller att dricka. Fråga den skadade om det gör ont på någon annan plats, för att utesluta ytterligare skador.

Kännetecken vid ett benbrott:

 • Smärta vid brottet
 • Nedsatt rörelseförmåga
 • Svullnad, formförändring eller felställning
 • Missfärgning
 • Chock/cirkulationssvikt
 • Försämrad puls nedanför skadan


Urledvridningar

När ledytor dras isär under en kort stund, men åter kommer tillbaka till sitt naturliga läge, kallas det för en stukning eller vrickning. Om ledytorna förblir i ett felaktigt läge har det uppstått en urledvridning. Leden kommer då att förändra sin form. Vävnadsskada kring skadan uppstår.

Behandla skadan varsamt. Stöd kroppsdelen i ett vilsamt läge under transporten till sjukhus. Om det uppstått ett sår vid skadan, ska det täckas med ett rent förband. Ring 112 om du känner dig osäker på behandling eller om sjukhustransporten kan ske med egen bil eller ambulans.

Undvik att dra en axel som hoppat ur led tillrätta. Axeln bör undersökas, för att kontrollera frakturer på överarmen och i leden. Undvik att ge patienten något att äta eller att dricka.

Fingrar som hamnat ur led kan man försök dra till rätta genom att dra det i dess längdriktning samtidigt som man fixerar den delen som är i rätt läge. Åk till sjukhus om du ej får fingret på plats efter första försöket.


Tandskador

Om en tand blir utslagen bör man lägga den i mjölk under transporten till en tandläkare. Finns det inte snabb tillgång till mjölk, kan man lägga tanden i personens saliv. Du kan även sätta den på plats i munnen om det inte är en mjölktand. En mjölktand kan skada den permanenta tanden. Stoppa blödningen med en ren kompress eller bomull.


Ögonskador

Vid smärta eller synrubbningar efter slag mot ett öga, ska den drabbade besöka läkare direkt. Om man får något skräp i ögat till exempel sand bör det sköljas noggrant med vatten. Kvarstår irritation och rodnad ska man ta läkarkontakt.

 

En sjukvårdsväskas innehåll

För att på bästa sätt vara förberedd på en eventuell skada eller ett akut sjukdomstillstånd i samband med idrottsaktivitet är det viktigt att ha tillgång till en bra sjukvårdsväska. Här nedan får du förslag på vad som är bra att ha med i en väska.

sjukvårdsväska.jpg

En bra sjukvårdsväska ska innehålla:
 • Vit sporttejp
 • Sax
 • Plåster
 • SteriStrip/leukostrip för sårskador
 • 2–3 elastiska lindor
 • Skumgummi-pelott som tryckkudde
 • Ficklampa
 • Compeed/skavsårstejp
 • Sterila kompresser
 • Steril koksalt 10 x 10 ml
 • Tabletter med paracetamol (t.ex. Alvedon, Panodil)
 • Antiinflammatoriska tabletter (t.ex. Ipren)
 • Alsolsprit för omläggning med kompresser (endast vid infekterade sår)
 • Antihistamintabletter
 • Termometer
 • Dopingfri hostmedicin

 

Väskan kan eventuellt även kompletteras med:
 • Blodtrycksmanschett och stetoskop.
 • Astmamedicin att använda vid akut astmaanfall.
 • Receptbelagda kortisontabletter (Betapred) varav 12 tabletter upplöses i lite vatten vid en akut allergisk reaktion. Detta preparat tas enbart då personen är påtagligt påverkad. Preparatet är förbjudet i samband med tävling. 
 • Adrenalinspruta om någon utövare har en svår allergi och själv har fått adrenalinsprutor att ta vid svår allergisk reaktion.
 • Snabba kolhydrater, t.ex. druvsocker och söta drycker, om en person i gruppen har insulin- eller tablettbehandlad diabetes.