Mjukdelsskada

Vid behandling av en akut mjukdelsskada ska du se till att skadan hanteras med följande åtgärder och i följande ordning för att nå bästa resultat:

  1. Tryck
  2. Högläge
  3. Vila
  4. (Kyla)

 

Vid en mjukdelsskada uppstår en blödning. Det kan till exempel handla om en stukning av en fot eller en muskebristning i ett lår. Blödningen ger en svullnad som ökar smärtan, ökar trycket på vävnaden och förlänger läkningstiden. Det är därför viktigt att man försöker minska svullnaden så mycket som möjligt. Detta sker genom att avbryta aktiviteten (vila) och att sätta ett tryckförband på den skadade kroppsdelen under cirka 20-30 min. Placera den skadade kroppsdelen högt. Om den skadade upplever att smärtan är för stor, att det börjar sticka eller att man ser att kroppsdelen börjar bli vit, ska man släppa något på tryckförbandet. Upprepa tryckförbandet några gånger under de första timmarna.

Man kan ge kyla på en mjukdelsskada för att erhålla en viss smärtlindring. Undvik dock kylspray. Kylan ska inte vara i direktkontakt med huden eller på öppna sår. Kylan ska ligga på i minst 15 minuter annars kan den få en negativ effekt. Det är viktigt att man inte luras av den tillfälliga smärtlindringen som sker vid en kylbehandling och sedan fortsätter aktiviteten. En kylpåse kan fungera som ett tryckförband, men är inte lika bra som en kompressionskudde. En kompressionskudde ger ett mer specifikt tryck där man vill ha det. En kompressionskudde kan klippas till av ett ligg- eller sittunderlag i olika former och storlekar. Det går också bra att använda ett annat ihoprullat bandage eller annat föremål av liknande karaktär.

Under den första natten bör man fortsätta med högläge av den skadade kroppsdelen, men endast ha ett stödförband (ett lättare tryck) på. Även en kompressionsstrumpa, som kan köpas på apoteket, kan användas på natten och dagarna efter skadetillfället.