Författaren Carina Zäll

Carina Zäll är idrottslärare med specialläraruppdrag sedan ett par år och har arbetat i grundskolan sedan mitten av 1990-talet. Hon har studerat ledarskap och träning på RF-SISU Skånes utbildarutbildningar och vid Högskolan i Kristianstad med utomhuspedagogik och vid Halmstad högskola där hon studerat Hälsopedagogik, Motions och socialpsykologi.

-Tränarskapet har flera dimensioner och utbildning och kunskap är viktigt för utveckling, säger Carina Zäll.

Carina Zäll mindre.png

Carina har arbetat praktiskt med utbildningar och föreläsningar inom träning, ledarskap, värdegrund och att bemöta föräldrar hos RF-SISU Skåne sedan 2010 och har stor erfarenhet och kunskap inom ledarskapsområdet. Hon har även skapat en utbildning, i samarbete med RF-SISU Skåne och Skolidrottsförbundet, anpassad för de yngre ungdomsledarna som heter ”Mitt första ledarskap”. På sin fritid är Carina barn- och ungdomsledare upp till elitnivå inom friidrott.

-Min ledarfilosofi som ledare och tränare är att vara medveten om att du har en viktig uppgift att uppmuntra och motivera till allsidighet och rörelseglädje. Vi lär av varandra, säger Carina Zäll.