Tränaren

Som tränare är en av de viktigaste delarna att ha en stor övningsbank att variera träningen med.Ju fler övningar du känner till, desto mer kan du använda din fantasi till att utforma nya övningar i många varianter som tränar de områden eller kroppsdelar du önskar. Du kan ta nya och gamla övningar och skruva lite så att de passar ditt behov eller kan utföras på den plats där du just nu bedriver träningen. Gå och titta på andra tränare, idrotter och andras träningar. Du kan alltid hitta nya idéer att utveckla för att passa ditt syfte. Dessutom kan du lära av andra hur de kommunicerar med sina aktiva, hur de organiserar sin träning eller något helt annat och oväntat. Vi kan lära av alla, ibland också hur vi aldrig ska göra, säga eller bete oss. Ta ansvar för barnens utveckling både kroppsligt och hur de beter sig.

Instruktioner ny.png

Fyll på din egen energi
Som tränare måste du försöka hålla de aktivas intresse brinnande. Men vem fyller på din energi? Det kostar att ge av sin energi och då är det viktigt att hitta nya krafter. Möjligheterna är många och det är mycket individuellt hur vi som tränare kan skapa vår egen energi. En del läser mycket, andra möter andra tränare för inspiration, någon kanske ser på annan sport och någon kanske bara njuter av att gå och filosofera i sin ensamhet. Det är dock viktigt att hitta sin metod och kontinuerligt fylla på med ny energi och ny entusiasm.

Att vara tränare kan vara ensamt. Då är det viktigt att ha vänner och kontakter som du kan tala med, få inspiration av, lära av och som kan lyfta dig. Materialet här kan vara en väg. Att få nya idéer som tänder nya möjligheter.

Bygg metodiskt och lugnt
Idrott handlar om att ha en kropp som kan utföra olika moment. Vi måste fokusera på att bygga kroppar som ska klara de krav en ny övning eller kombination ställer. Allt för ofta ser jag att tränare försöker lära ut nya övningar eller moment utan att kroppen är redo för det. Detta innebär inte bara en ökad risk för skador utan också en möjlighet för upprepade misslyckanden hos idrottaren. Det gör att idrotten blir för svår med resultatet att idrottaren tappar sugen och i värsta fall slutar. Det är dåligt ledarskap utan ansvar för de ungas kroppar och välmående. Tränare måste ta sitt fulla ansvar på många områden. Vi som är tränare kan forma de ungas kroppar till att bli framgångsrika och ge möjligheter att idrottaren kan lära sig och hantera nya saker. Vi kan också förstöra idrottaren med oansvarig träning, en träning som bygger på dålig kunskap, chanstagande och utan ansvar för idrottarens säkerhet och välmående.

Naturligtvis måste en tränare motivera och ibland pusha en aktiv. Men jag tror att om vi ger ett lite större ansvar till individen så kommer hen att kunna bli en både bättre idrottare och få en större kunskap om sin egen utveckling.

Tränaren ska vara en hjälp och ett stöd för att utveckla personen på så många områden som möjligt.  Då kommer vi att få möjligheten att inte bara utveckla den aktive utan också behålla dem upp till seniornivå där resultaten på allvar räknas!

Lekfull träning
Det är av stor vikt att vi tidigt går in och leker träning och bygger upp en bra grundfysik oavsett vilken idrott vi bedriver. Det kan vara genom styrke-/redskapsbanor, tävlingar i färdigheter, utmaningar i lekar och ibland låta dem själva experimentera i de olika redskapen eller med olika hjälpmedel.

När vi sedan ska lära dem ett nytt moment så kan vi ”baka in det” i olika delar av träningen. Krävs det en viss form av rörlighet kan den träningen läggas in i uppvärmningen. Behövs mer styrka, hitta på en lek som ger den effekt du önskar. På detta sätt kan vi tillrättalägga träningen så att när vi ska genomföra/prova en ny övning eller ett nytt moment så finns alla förutsättningar till att lära sig och förstå momentet på ett minimalt antal försök. Sedan måste vi underlätta och motivera till att repetera detta moment tills dess att det sitter i ryggmärgen (övningen har automatiserats).

På detta sätt kan vi skapa hållbara kroppar i trygga omgivningar för att vilja och våga ta nästa steg i utvecklingen!

Som tränare borde du tänka i dessa banor. Vi ska också dela upp övningen i delmoment så att små delar i momentet/färdigheten blir automatiserade så att när vi sätter ihop delmomenten så - voila - så har vi en färdig och hel övning eller moment!

Exempel på detta:

Kullerbytta framåt

  • Knästående på plint och kullerbytta ner - sätt händerna så nära plinten som möjligt och titta på naveln och rulla ner till sittande som en köttbulle på golvet med knäna ihop.

  • Ligg och rulla på ryggen i a) gruppering och håll i knäna b) utan att hålla i knäna c) prova att sträcka upp fötterna mot taket i varannan köttbulle d) prova att rulla bakåt i gruppering och sedan fram och tillbaka till sträckta ben mot taket och sedan resa dig upp med hjälp av händerna i golvet e) utan hjälp av händer och f) stående rulla ner till ryggliggande med fötterna mot taket och sedan res dig upp till stående med händer g) utan händer.

Med dessa två övningar har du nu arbetat med både den första och den avslutande delen av kullerbyttan.

  • Nu kan du prova att sätta ihop dem i ett lutande plan. Använd en kilmatta eller en satsbräda under en matta för att få ett lutande plan. Starta på toppen av det lutande planet och böj dig framåt och gör en kullerbytta.
  • Nästa steg blir att göra hela kullerbyttan på en matta.
  • När kullerbyttan är kontrollerad så lär den aktive att rulla på ovansidan av armarna. Det innebär att du rullar in armarna under dig så att du endast rör mattan med handryggen. Varför? Vi har en reflex som gör att om vi sätter i hela handen så vill huvudet titta upp. Då blir det svårt när vi sedan ska göra en frivolt. Att titta upp i en frivolt ”dödar” rotationen och det är ingenting vi önskar!

Lägg ner mycket tid på kullerbyttan med lekar och tävlingar i vem som kan göra flest kullerbyttor på en långmatta eller vem som kan rulla snabbast, använd din fantasi! Kullerbyttan är en perfekt partner när vi sedan vill träna extra rörlighet, bålstyrka, benstyrka och spänst.

Kullerbyttor 2.jpg

Premiera arbetare!
Var inte osmart och lyft fram ”talanger” i tidig ålder utan premiera istället arbetare! I unga år har den fysiska mognaden eller utvecklingen en stor del i framgångar. Låt dig inte luras att tro att du har hittat nästa stora stjärna utan lägg ner lika mycket tid på alla som vill. Lyft alltid fram de goda exemplen på de som arbetar hårt. Det är dessa som ska forma kulturen och klimatet i gruppen. Arbetarna är de som ska få extra beröm så att alla vill arbeta hårt. Det är de personer som lägger ner kraft och energi i varje träning som har störst möjlighet att lyckas på sikt! Det är först som senior som resultaten räknas!