Frisk+

Med frisk+ menas en kropp som är i optimalt skick för att kunna prestera både kortsiktigt och under lång tid. Kroppen är mer än ok, den är optimal, frisk+