Allsidig löpträning

I orientering behöver man behärska löpning på många olika underlag och i olika terrängtyper. Hårt och mjukt underlag, uppför, utför, platt, öppen lättlöpt skog och grönområden, och hela tiden med naturliga hinder i terrängen. Att variera sin ”orienteringsspecifika träning” är alltså av stort värde och något man bör tänka på redan från tidig ålder.

Block - Mosse.jpg

För att få till allsidighet i din löpträning gäller det att variera och att redan i planeringen se till att du får med alla delar utifrån hur du vill utvecklas och hur dina förutsättningar ser ut.

Tips på olika former av löpträningar

Det är bara kreativiteten som sätter begränsningar på hur man kan variera sin löpträning. Det går såklart att göra kombinationspass där du får med allt av nedan i ett och samma pass: 

Orienteringsbanor - Man blir bra på det man tränar och orienteringsbanor ger allsidighet. Anpassa banor utefter vad du vill utveckla. Gör banan flack eller kuperad, snabblöpt eller tungsprungen.

Specifik terräng-/skogsträning utan karta - exempelvis mosspass, stigpass, uppför, utför, grönområden eller hyggen.  

Väglöpning - Korta och långa pass på väg.

Bana - Väldigt mätbart och enkelt att mäta förbättring. Är du ovan med bana, trappa upp långsamt för att vänja kroppen.

Löptävlingar (bana, väg, trail, backe) - Tävling är bra för att utvecklas och lära känna din kropp, dina styrkor och utvecklingsområden.

 jerker lysell.jpg

Jerker Lysell på ett mossintervallpass.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Allsidig träning:
Allsidig konditionsträning
Allsidig styrketräning