Allsidig styrketräning

Styrketräning är värdefullt för en orienterare och bör ingå som en bas i din träning. Styrketräning kan bidra till att få tillräcklig kraft i frånskjutet, att upprätthålla balans och stabilitet, verka skadeförebyggande och förbättra löpekonomin. I begreppet allsidig styrketräning ingår träning som syftar till att förbättra styrka, rörlighet och koordination. 

Styrketräning kan utföras på en mängd olika sätt, till exempel med kroppen som vikt eller med fria vikter, som stabiliserande eller explosiv styrketräning. Oavsett form är det viktigt att tänka igenom varför du utför övningen och att övningen utförs med rätt teknik.

Block - Styrketräning.jpg

Styrketräning för barn och ungdomar är omdiskuterat men är idag accepterat genom den forskning som gjorts. Barn är dock mer känsliga, och det ställer därmed större krav på tränaren att utöka sin kunskap om barn och ungdomars utveckling och hur styrketräningen bör bedrivas för dessa. Alltså ännu viktigare att utgå från individens förutsättningar och att göra rätt övningar och med rätt teknik.

Studien ”Kan träningsövningar förebygga skador bland elitorienterare?” utförd 2018 av Bodil Halvarsson och Philip von Rosen har undersökt effekten av relativt enkla styrkeövningar och skadefrekvens. Sextiotvå elitorienterare deltog och studien visar att redan efter fyra veckors träning ses signifikant minskad förekomst av skador.

Här hittar du en presentation av studien som behandlar, metod, övningar, resultat och slutsatser.

Här hittar du en sammanfattning av studien.

För att läsa mer om styrketräning, koordination och rörlighet, se under Springa fort. Där hittar du kunskap och inspiration om olika styrketräningsformer och konkreta övningsexempel. 

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Allsidig träning:
Allsidig konditionsträning
Allsidig löpträning