Start

Detta kapitel ska ge en överblick över vad som menas med allsidig träning med fokus på de fysiska delarna. Här ges tips och råd för att genomföra effektiv allsidig konditionsträning, allsidig löpträning samt allsidig styrketräning.

VAD 
Med allsidig träning menas varierad träning. Genom att springa på olika underlag och i olika terränger, genom att träna andra former av konditionsträning och genom att köra styrketräning regelbundet, kan vi utveckla en kropp som fungerar väl både för en långdistans i tung terräng och en snabblöpt sprint med hög anspänning. 

VARFÖR
Forskning visar att allsidig träning ökar prestationsförmågan och utvecklar dig direkt och indirekt genom att…

  1. öka prestationsförmågan genom att stimulera inlärnings- och träningseffekten, vilket betyder att allsidigheten även bidrar till att orienteringsträningen i skog blir effektivare.
  2. minimera överbelastningsskador, alltså ger dig en möjlighet att stanna kvar i ett tillstånd av frisk+.
  3. skapa möjlighet att höja träningsdosen för att kunna utvecklas utan att bli skadad.

Löpning är belastande för kroppen och få personer klarar att enbart löpa de träningsvolymer som ett avancerat träningsprogram föreslår.

HUR
I barn- och ungdomsåren utvecklas kroppen snabbt och på flera plan. Allsidigheten i träningen är särskilt viktig upp till äldre tonåren. Variationen ska helst vara stor, gärna med flera idrotter så att många rörelsemönster tränas in och flera muskelgrupper utvecklas. Att träna allsidigt och varierat så länge som möjligt skapar goda förutsättningar för att utvecklas när man blir äldre, som junior och senior. Erfarenheter från flera idrotter skapar också sociala värden, vilket är värdefullt för framtiden.

Med ökad ålder kommer behovet av specialisering och utrymmet att träna olika idrotter minskar. Från äldre tonår bör variationen istället centreras kring olika typer av konditionsträning och övningar som stärker löprelevanta muskelgrupper och ger möjlighet till ökad träningsvolym.

Den allsidiga träningen bör som all träning individualiseras, så att den utgår från den enskilde idrottarens bakgrund och förutsättningar och anpassas efter idrottarens livssituation. Det som fungerar för en individ är inte nödvändigtvis det bästa för en annan.

Block - Tisaren.jpg

Helena Janssons tips om alternativ träning

  • Det bästa du kan ta med dig förutom en stor portion motivation är en kompis! Det blir så oerhört mycket enklare att genomföra passet bra med någon vid sin sida.
  • Använd pulsband, i varje fall i början, så du lär dig hur din kropp fungerar när du tränar olika träningsformer. Det kan variera ganska mycket hur lätt det är att få hög puls med olika träningsformer mellan individer, så lär känna dig själv!
  • Fokusera stenhårt på att genomföra DITT PASS så bra som du bara kan. Att springa två timmar distans i vatten är inte lika härligt som att springa två timmar i vacker skog, men det är inte relevant; du tränar alternativt för att det också behövs eller för att det är det bästa för dig just nu, så fokusera på det du gör och inget annat.
  • Variera dig! Lär dig träna på olika sätt! Det är en stor trygghet att kunna använda olika träningsformer och veta att det ändå ger bra träningseffekt.

helena bergman bild 1.jpg

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Allsidig träning:
Allsidig konditionsträning
Allsidig löpträning
Allsidig styrketräning