Överträningssyndrom

Överträning är följden av att totalbelastningen av träning och övrig påfrestning inte kompenseras med tillräcklig återhämning. Det är balansen som är viktig att uppnå, vilket betyder att överträning kan uppkomma även med låga doser träning om återhämtningen inte är tillräcklig.

Block - Varningsskylt.jpg

Vanliga indikationer på överträningssyndrom är:

  • trötthet
  • humörförändringar
  • förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck
  • sömnkvalitet
  • förekomst av skador eller sjukdomar.

Överträningssyndrom är svårt att diagnostisera och det kan också blandas ihop med andra sjukdomar och till exempel järnbrist. Som alltid om man känner att något inte står helt rätt till, sök professionell hjälp.

Läs mer om överträningssyndrom under Hantera psykiska ohälsa.

Läs mer om överträning:

Praktisk idrottspsykologi (SISU Idrottsböcker). Författare: Kenttä, Hassmén Gustafsson.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Effektiv återhämtning:
Så uppnår du effektiv återhämtning