Start

VAD
För att uppnå en effektiv återhämtning krävs ett helhetstänk där både fysiologiska och psykosociala aspekter ingår. Effektiv återhämtning fås framförallt genom bra mat, tillräcklig sömn och genom att se till att man mår bra och är i balans.

VARFÖR
Vid träning bryts kroppen ner och det är genom återhämtning som kroppen byggs upp igen och når ett bättre tillstånd än innan träningen. Träningens effektivitet bestäms också av förutsättningarna för träningen. En utvilad person tränar exempelvis mer effektivt än en trött person. Om man inte har en balans mellan träning och återhämtning är träningen inte lika effektiv och risken för sjukdomar och skador ökar. Återhämtningen håller oss alltså kvar i tillståndet frisk+.

HUR
Effektiv återhämtning fås framförallt genom hälsosam kosthållning, tillräcklig sömn och genom att se till att man mår bra och är i balans. Detta gör att bästa återhämtning kan fås och förkortar tiden tills man åter är förberedd för ett effektivt träningspass.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Effektiv återhämtning:
Så uppnår du effektiv återhämtning
Överträningssyndrom