Agera på tidiga varningstecken

Träna inte när du är sjuk eller skadad. Ta hjälp av kunniga personer och terapeuter när väl en skada eller sjukdom uppkommit. Förstå vad du kan och bör göra under skade- eller sjukdomsperioden och efteråt för att komma tillbaka så snabbt som möjligt och för att undvika att samma skada eller sjukdom återkommer.

Tidiga varningstecken, som trötthet, smärta och nedstämdhet, kan vara signaler på att en skada eller en sjukdom håller på att uppstå. Genom att upptäcka och agera på tidiga varningstecken ökar möjligheten att man håller sig frisk och hel, frisk+ helt enkelt. Dessutom, om man är uppmärksam och reagerar tidigt, minimerar man längden på skadan eller sjukdomen.

Block - Knä.jpg

Att lära känna hur kroppen fungerar och att alltid lyssna på den är framgångsfaktorer för att upptäcka och kunna reagera på tidiga varningstecken. Det är viktigt att ställa rätt frågor: Har jag känt den här smärtan eller känslan förut? Vad hände då? Vad gjorde jag? Hur har jag tränat, sovit och ätit senaste tiden? Kan det vara orsak till känslan, smärtan eller tröttheten?

Om du känner av typiska varningstecken, att något inte känns helt rätt; AGERA! Att agera kan vara att ta professionell hjälp tidigt. Det kan också vara att vila och ta hand om kroppen tills det känns helt bra igen.

Här är de vanligaste varningstecknen:

  • Smärta eller lätt smärta.
  • Trötthet.
  • En känsla av svaghet.
  • Nedstämdhet.
  • Oro eller en känsla att något ”inte står helt rätt till”.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Hantera skador & sjukdomar:
Hantera akuta skador
Vanliga skador inom orientering
Så håller du dig frisk
Hantera psykisk ohälsa