Hantera akuta skador

Att ha kunskap om och kunna hantera akuta skador är viktigt. Det handlar om att minimera skadan i ett tidigt skede. Det kan till och med vara livsavgörande. De vanligaste allvarliga akuta skadorna i orientering är blödningar, större sår och fotledstukningar.

Lär man sig hantera dessa, tillsammans med hjärt-lungräddning om någon medlöpare får hjärtstillestånd, är man bra förberedd för att hjälpa sig själv och andra.

Under både träning och tävling är det varje löpares ansvar att kontrollera medlöpares status och stanna för att ta hand om allvarliga skador, oavsett hur viktigt loppet är. Det kanske mest kända fallet är från VM-stafetten 2009 när Martin Johansson fick in en pinne djupt in i benet och blev räddad av Thierry Gueorgiou, Anders Nordberg och Michael Smola, som alla avbröt VM-stafetten.

Sjukvårdssaker som alltid bör finnas vid träning och tävling:

Rekommendationen är att alltid träna med en linda på sig för att kunna använda den vid blödningar och stukningar. Dessa sjukvårdsgrejer rekommenderar vi att en själv eller föreningen alltid har med sig ut på träning och tävling.

  • Första förband.
  • Sårtvätt.
  • Plåster.

Hantering av de vanligaste akuta skadorna

Hjärt-lungräddning vid hjärtstillestånd

Varje år drabbas 10 000 svenskar av hjärtstillestånd. Att veta hur man ska agera vid hjärtstillestånd för att hjälpa den drabbade är en väl investerad kunskap. Vi rekommenderar alla individer att genomgå en sådan utbildning, med sin förening, skola eller arbetsplats.

Mer information om första hjälpen och hur man kan utbilda sig finns hos Svenska Rådet för hjärt- och lungräddning. 

Blödningar - PRICE

Om en blödning uppstår ska skadan behandlas direkt, eller så snabbt det går. Fokus är att i första hand begränsa blödningen och i andra hand att minska smärtan. En lyckad behandling av en blödning innebär att skadan kommer läka bättre och snabbare.

PRICE är en framtagen metod för att hantera blödningar som i korthet står för:

  • Protection – skydda personen så att inte fler skador uppkommer.
  • Rest – vila, se till att personen kan slappna av och vila för att minska blodcirkulationen.
  • Ice – kyla, kylbehandling med kylpåse (om det finns att tillgå) för att minska smärta och blödning.
  • Compression – tryck. Detta är det viktigaste steget. Sätt tryck genom en linda eller det som finns att tillgå.
  • Elevation – högläge, sätt det skadade området i högläge minst 30 cm ovanför hjärtat för att minska blodtillförseln.

Block - Fotskada.jpg

Akuta fotledsskador

För orienterare är fotledstukningar troligtvis den vanligaste akuta skadan som uppkommer på träning och tävling. Att ta hand om stukningen på plats är ofta viktigt för att minimera skadan och rehabiliteringstiden.

Den vanligaste och ofta mest effektiva metoden är att linda foten. Tänk på att täcka in hela det skadade området och att linda hårt, vilket lindrar den inre blödningen.

Här hittar du relevant film från 1177 Vårdguiden om klassisk lindning av fotledsskada. 

För förebyggande och rehabilitering av fotledsskador se Vanliga skador inom orienteringen.

Läs mer om akuta skador

En bok som på djupet beskriver hantering av både akuta och mindre akuta skador är Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering (SISU Idrottsböcker). Den vänder sig främst till den som är kunnig och intresserad av att ytterligare skärpa sin kunskap om skadehantering.  

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Hantera skador & sjukdomar:
Agera på tidiga varningstecken
Vanliga skador inom orientering
Så håller du dig frisk
Hantera psykisk ohälsa