Hantera psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa hör till våra vanligaste folksjukdomar och innefattar bland annat depression, ångest, prestationsångest, stress och ätstörningar. Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och undersökningar som gjorts tyder på att elitidrottare drabbas i samma utsträckning som alla andra.

Block - Prat.jpg

Det är många som drabbas av psykisk ohälsa vilket har stark påverkan på både den drabbade och den närmaste omgivningen. Att som aktiv, ledare, förälder eller kompis förstå vad psykisk ohälsa är och vad man kan göra för att undvika det eller minimera symptomen är av stort värde.

Psykisk ohälsa är komplext, men att våga prata om det och lyfta frågan när man ser att någon verkar ha det svårt är av stort värde. Om man ser symptom på psykisk ohälsa ska man alltid försöka prata om det och ta professionell hjälp så fort som möjligt.

För att läsa mer om psykisk ohälsa, till exempel hur man kan hantera sjukdomen samt vilken hjälp som finns att tillgå, se under Må bra.

Psykologiska utmaningar kopplat direkt till idrottssatsningen, som prestationsångest, finns att läsa om under Tänka rätt

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Hantera skador & sjukdomar:
Agera på tidiga varningstecken
Hantera akuta skador
Vanliga skador inom orientering
Så håller du dig frisk