Start

VAD 
Att lära sig de vanligaste skadorna och sjukdomarna för en orienterare och hur du hanterar dem.  

VARFÖR 
Alla idrottare blir någon gång skadad eller sjuk. Rätt hanterad kan du bli starkare efter en sjukdom eller skada, men gör du fel kan det få förödande konsekvenser. Att lära sig hantera skador och sjukdomar ökar chansen att kunna utvecklas och minimera avbrott i träningen.  

HUR 
Träna inte när du är sjuk eller skadad. Ta hjälp av kunniga personer och terapeuter när väl en skada eller sjukdom uppkommit. Förstå vad du kan och bör göra under skade- eller sjukdomsperioden och efteråt för att komma tillbaka så snabbt som möjligt och för att undvika att samma skada eller sjukdom återkommer.  

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Hantera skador & sjukdomar:
Agera på tidiga varningstecken
Hantera akuta skador
Vanliga skador inom orientering
Så håller du dig frisk
Hantera psykisk ohälsa