Vanliga skador inom orientering

Att hålla sig skadefri är en nyckelfaktor för att kunna utvecklas. Tyvärr ser vi idag att många elitorienterare blir skadade. Många skador kan undvikas om man har rätt kunskap om varför de uppstår och vad man ska tänka på för att minimera dem.

Block - Tejpad fot.jpg

I detta kapitel får du kunskap om varför skador uppstår, vad man kan göra för att förhindra skador, vilka som är de vanligaste skadorna inom orienteringen samt hur man ska behandla skador om de uppstår.

Vill du få fördjupad kunskap rekommenderar vi Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering (SISU Idrottsböcker). En bok som på djupet beskriver hantering av både akuta skador och överbelastningsskador.

Varför uppstår skador?

Skador som inte är akuta brukar kallas överbelastningsskador. Överbelastningsskador uppkommer oftast på grund av följande orsaker:

 • Dålig återhämtning på grund av att man inte äter och sover ordentligt.
 • Hög totalbelastning genom träning, psykosocial belastning, stress, skola, familj med mera, utan tillräcklig återhämtning.
 • Tidigare skada som inte behandlats korrekt.
 • Felaktigt rörelsemönster eller tekniskt dåligt utförd träning.
 • Förändringar i sin träning, till exempel att man börjar löpträna på annat sätt än man gjort tidigare eller börjar med en annan träningsform.
 • Individuella och medfödda förutsättningar eller skadetrauman som gör att risken för vissa skador är större, till exempel sämre rörlighet, svaghet i vissa muskler eller att man inte tål hård träning på samma sätt. Här gäller, som på många andra områden, att lära känna sin kropp och dess möjligheter och utmaningar.

Vad ska jag göra om skada uppstår?

Rätt behandling av en skada minimerar längden på rehabiliteringen men ännu viktigare är att risken för att samma eller annan relaterad skada ska uppkomma minskar. Generella tips på hur man behandlar en skada är:

 • Sök professionell hjälp för att ställa rätt diagnos och få rätt rehabilitering.
 • Träna eller tävla aldrig med skada och/eller smärta.
 • Genomför rehabiliteringsträningen fullt ut.
 • Säkerställ att du får tillbaka styrkan och rörligheten.
 • Säkerställ god återhämtning och att du sover och äter bra.
 • Lär dig känna till varför skador uppstår och tänk på det vid planering och uppföljning.

Vanligaste skadorna inom orientering och hur man behandlar dem 

I orientering används stora delar av kroppen och sporten utförs i en komplex arena – skogen – vilket gör att påfrestningarna är stora. Skogen skapar variation i löpningen vilket är bra, men den skapar också moment och situationer där kroppen utsätts för enorma påfrestningar. Till exempel när du hoppar ner för en brant eller springer utför i stenig terräng. Här har vi listat de vanligaste skadorna och hur du kan behandla dessa:

Vanligaste skadorna inom orientering:

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Hantera skador & sjukdomar:
Agera på tidiga varningstecken
Hantera akuta skador
Så håller du dig frisk
Hantera psykisk ohälsa