Benhinnor

Skador på benhinnor är mindre vanligt. En del av de upplevda problemen är egentligen spända vadmuskler.

Benhinneinflammation uppvisar så gott som alltid följande tre symptom:

  • Rodnad.
  • Svullnad.
  • Värme.

Benhinneinflammation behandlas med antiinflammatorisk medicinering.

Om inte alla symptom är uppfyllda så är det ofta en retning på benhinnan där den grundläggande orsaken centrerar kring vadmuskeln. Åtgärderna är då att stretcha, massera och att inte göra det som triggar smärtan. Om varje form av löpning smärtar så är det lämpligt att träna alternativt helt eller delvis under en period.