Knä

Knän är komplexa och det är ofta svårt att exakt beskriva symptom och ställa rätt diagnos.

Vanligt är att knäsmärtor och överansträngning av knämuskler hänger ihop med svagheter i andra delar av kroppen. Knäsmärta är ofta ett symptom och går att åtgärda genom att stärka de svaga musklerna. Vanligt är att svagheter sitter i bål eller sätesmuskler. Ännu vanligare är att de främre lårmusklerna är alltför strama.

Hetta och svullnad i knät är ofta symptom på problem som sitter i själva knät. Det kan exempelvis vara en inflammerad slemsäck, meniskskador eller ligamentskador. Sök vård om knät svullnar eller om det hettar vid upprepade tillfällen.

Löparknä

Symptom

 • Smärtan ökar gradvis
 • Smärta på utsidan av knät, ibland nedanför
 • Smärtan kan bli skärande
 • Ökad smärta vid löpning
 • Kan omöjliggöra löpning

Orsak

 • Vanligt är svaghet i höft och bål

Behandling

 • Träna sätesmuskler
 • Stretcha sätesmuskeln
 • Vila
 • Gärna massage
 • Trappa upp sakta

Hopparknä

Symptom

Smärtan under knäskålen

Ökad smärta i nedförsbackar, trappor och vid hopp

Ofta smärtfritt vid vila

Orsak

Varierande orsaker, exempelvis felbelastning pga. självkompensation

Behandling

 • Träna lårmuskler
 • Stretcha framsida lår
 • Kraftig styrketräning
 • Vila
 • Trappa upp sakta

Träning för att undvika knäskador

Eftersom knäskador och i synnerhet löparknä och hopparknä är så vanliga och potentiellt allvarliga är det av stort värde för en orienterare att preventivt och regelbundet träna muskulaturen runt knän.

Det finns många bra övningar för att stärka viktiga muskler som påverkar knänas funktion. Centralt är att göra övningar som utmanar koordination, balans och rörlighet samt att övningarna görs med rätt teknik.

För att få inspiration och kunskap om bra knäövningar rekommenderar vi SISU Idrottsböckers och Svenska Fotbollsförbundets mobilapp, Knäkontroll.