Lår och vad

Akut eller långvarig smärta i benmuskulatur är vanlig inom all typ av löpning och kräver en del kunskap för att hantera rätt. Nedanstående schematiska beskrivning generaliserar förlopp och visar på typiska problem. Variationen är dock stor och det behövs ofta expertis för att ge korrekt diagnos och åtgärd.

Muskelbristning och muskelsträckning

Muskelbristning är beteckningen för muskelfibrer som går av eller skadas. Bristningen orsakas av hård muskelbelastning.

Typisk situation när det händer

Efter långvarig ansträngning, maxansträngning och snedtramp. Kan också uppkomma på grund av bristfällig uppvärmning eller en kombination av det och tidigare nämnda orsaker.

Symptom

Kraftig plötslig smärta i lår- eller vadmuskulatur.

Omedelbar åtgärd

Bryt genast. Linda. Ordna om möjligt hjälp att gå tillbaka.

Rehabilitering/åtgärd på längre sikt

Blödningen i muskeln slutar normalt efter 48 timmar. Efter akutläge kan lätt cirkulationsträning vara av stor nytta for att snabba på återgång till normal träning. Börja därför med lätt alternativ belastning, till exempel 30 minuter motionscykel, när smärtan försvunnit. Det är viktigt att få full rörlighet och styrka innan hård löpträning kan tas upp igen. Var försiktig med stretchning då det inte har visat någon positiv effekt och kan till och med förvärra skadans omfång. 

Rekommendationen är att söka professionell hjälp för bedömning och rådgivning i hur man tar sig snabbt tillbaks i träning. 

Kramp

Vad och varför

Smärta eller sammandragning av muskel efter längre tids ansträngning.

Kramp är ofta det första tydliga tecken på att en muskel är uttröttad. Fortsatt ansträngning ökar kraftigt risken för både bristning och sträckning. Ta därför signaler på kramp på allvar och fortsätt ansträngningen endast då det betyder mycket.

Kramp beror på energibrist i muskeln och kan ha många orsaker.

Typisk situation när det händer

Efter lång tids ansträngning.

Symptom

Kramp startar ofta med obehagliga, men inte direkt smärtsamma, ryckningar i musklerna. Detta är tecken på att krampen närmar sig. Smärtan och krampen förvärras successivt. I vissa fall kan krampen omöjliggöra löpning

Omedelbar åtgärd

Kramp är ofta förstadiet till muskelbristning. Avbryt aktiviteten alternativt sänk hastigheten direkt tills känningarna försvinner.   

Rehabilitering/åtgärd på längre sikt

Du kan oftast träna på som vanligt men det kan vara lämpligt att söka förklaringen genom hjälp av professionell hjälp.

Rätt förberedelser minskar risken för kramp och för den som drabbas ofta kan det vara bra att prova olika metoder. Saltbrist är den vanligaste orsaken och det kan vara lämpligt att öka saltmängden något innan ett längre pass.

Under längre lopp behöver man vara noga med energiintaget. Det är viktigt att dricka regelbundet för att muskeln ska ha vatten och energi att jobba med. När det är varmt är det extra viktigt att dricka, gärna åtminstone var 20:e minut. Drick gärna sportdryck, som innehåller en balans av salt och mineraler som möjliggör en längre tids belastning. En kombination av vatten och gel ger samma effekt. Saft fungerar också bra för de flesta.