Sår

Infektioner i sår är potentiellt farliga och kan leda till långa träningsuppehåll. Var uppmärksam på sår av alla slag och bevaka dem. Kolla kroppen regelbundet och agera om ett sår börjar värka, svullna, bli rött eller liknande. Sök i så fall läkare.

Tvätta alltid sår så fort som möjligt och se till att rensa bort smuts och partiklar. Tvätta med alsolsprit eller annat desinficerande medel så fort som möjligt. Det är smart att ha ett medel med sig i väskan både på träning och tävling.

För större sår och blödningar, se hantering under Akuta skador.