Stressfraktur

Vad och varför

Stressfraktur är en fraktur som uppkommer av långvarig stress, därav namnet. Stressfraktur för orienterare är vanligast i fot eller underben men förekommer även i bäcken och lår. Stressfraktur på bäckenet är vanligare efter graviditet.

Stressfrakturen orsakas vanligast av alltför ensidig träning och/eller icke tillräcklig återhämtning eller en kombination av dessa. Stressfrakturer uppkommer lättare om energinivåerna i kroppen är låga, exempelvis vid ätstörningar. Varaktig sjukdom är en ytterligare orsak till försvagat försvar mot stressfrakturer.

Typisk situation när det händer

Kommer ofta smygande under träning med stegrande smärtökning. Kan komma smygande över flera pass men också direkt under passet.

Symptom

Skarp smärta, ofta skärande. Smärtan tilltar vid belastning.

Omedelbar åtgärd

Avbryt passet direkt och belasta området så lite som möjligt. Sök professionell hjälp om du misstänker stressfraktur för att ställa rätt diagnos.

Rehabilitering/åtgärd på längre sikt

Ta professionell hjälp för att få rätt diagnos och rehabiliteringsprogram. Det är viktigt att förstå varför skadan uppkommit. Rehabilitering av stressfrakturer kräver att man är väldigt noggrann och strukturerad för att inte börja belasta för fort, vilket är väldigt lätt då man kan vara smärtfri relativt snabbt. All träning som inte belastar själva benet kan bedrivas.

Skador i fot och underben kräver ofta 4–6 veckors vila medan skador i bäcken och lårhals kräver cirka 3 månader vila.