Start

Att vara och hålla sig frisk och hel är grunden för att kunna utvecklas. Att undvika skador och sjukdomar kräver friskhet, medan frisk+ ger förutsättningar för att träna tillräckligt mycket och för att skapa effektiva träningspass.

Varje träningspass är viktigt och varje pass bör leda till förbättring. Genom att vara frisk+ maximeras effekten av varje träningspass och ger förutsättningar för optimal prestation vid tävling.

För att ha en kropp som är frisk+ är följande områden särskilt viktiga att tänka på:

  1. Allsidig träning – för att skapa en rörelseapparat med bra allmänstyrka och rörlighet som fungerar för de krav som orienteringen ställer och för att skapa ett verktyg för de som har behov av höga träningsdoser.
  2. Hälsosam kosthållning – för att få ut optimalt av träning och tävling, för att skapa en bra återhämtning och för att ha en god hälsa över tid.
  3. Effektiv återhämtning – för att vara redo för nästa pass och minska risken för sjukdom och skada.
  4. Hantera skador och sjukdomar – för att minimera risken för skada samt minska tiden för skade- och sjukdomsperioder och för att göra rätt saker under och efter en skada eller sjukdom.

I kapitlet Frisk+ hanterar vi dessa områden. Konkret sakkunskap blandas med träningstips och inspiration. Detta kapitel hanterar till stor del fysiska parametrar. De mentala delarna är minst lika viktiga och återfinns under Tänka rätt och Må bra.