Hitta rätt

Med hitta rätt menas den tekniska förmågan att kunna optimera orienteringen på den nivå banan kräver. I detta vägs terrängtypen och tävlingsformatet (distansens särart) in. Att kunna anpassa tekniken utifrån vad situationen kräver är avgörande för hur optimalt genomförandet blir.