Hitta rätt

Med hitta rätt menas den tekniska förmågan att kunna optimera orienteringen på den nivå banan kräver. I det vägs terrängtyp och tävlingsformatet (distansen särart) in. Att kunna anpassa tekniken utifrån vad situationen kräver är avgörande för hur optimalt genomförandet blir.