Att träna orienteringsteknik

Det finns mängder med sätt att träna för att utveckla din orienteringsteknik. Vi kommer i det här kapitlet inte gå igenom specifika övningar för att utveckla olika områden, utan fokusera på ett större perspektiv.

Block - Bild 20.jpg

Något att tänka på vad gäller orienteringsteknisk träning är att det är viktigt att fortsätta utveckla alla delar av din orienteringsteknik, inte bara slipa på genomförandet, utan även fortsätta träna även på grunderna och verktygen. Det kan du läsa lite mer om här .

Det är alltid bra att ”träna brett”, det vill säga att fortsätta träna på alla färdigheter vi tagit upp i Hitta rätt, men för att optimera din träning och lyfta din orienteringstekniska förmåga ytterligare kan det vara nödvändigt att göra en träningsplan där du fokuserar på att utveckla specifika delar i din orienteringsteknik. För att veta vad du ska träna på är det viktigt att först göra en analys av orienteringstekniken. Läs mer om det under Analys och tester.[länk]

Ett sätt att angripa den tekniska träningen är att periodisera. Det innebär att du delar upp träningen i olika perioder, där du fokuserar på olika saker vid olika tillfällen. En vanlig typ av periodisering är att under vintern träna mycket på grunderna och verktygen, och sedan under tävlingssäsongen fokusera mer på genomförandet.

Ett annat knep du kan använda dig av är att göra den tekniska träningen extrem för att isolera olika färdigheter att träna på. Till exempel att springa på en karta med bara kurvbild för att träna din förståelse för höjdkurvor, eller att ha vita fält på kartan där du bara kan använda dig av kompassen för att komma rätt. Ett bra sätt att kombinera flera moment att träna på i samma pass är genom en så kallad momentbana, där du isolerar olika färdigheter i olika segment på kartan.Karta - Bild 17.jpg

Precis som med fysisk träning är det viktigt att du fortsätter att pressa dina gränser om du vill fortsätta att utvecklas. Att du utmanar din orienteringsteknik är en grundförutsättning för att den ska bli bättre. Ett sätt att göra det kan vara med, som ovan nämnt, en reducerad kartbild, där du har plockat bort information (till exempel stigar) för att det ska bli en större utmaning. Ett annat sätt är att springa nattorientering, då begränsningen i synfältet gör det mycket mer utmanande. Det är dock viktigt att du inte gör det allt för svårt för dig, framför allt på nivå grön till orange. Om du hela tiden gör misstag är det lätt att det blir tråkigt och det finns risk att du ger upp för att det är en för stor utmaning. Viktigt att tänka på är också att alla beteenden vi tränar på blir vi mer benägna att upprepa, och det gäller även de dåliga beteendena! Om du hela tiden gör misstag tränar du också på att göra misstag, så ett felaktigt beteende blir inövat. Då är det bättre att ta ett steg tillbaka på svårigheten och istället fokusera på att göra rätt.

Ett viktigt moment i den orienteringstekniska träningen, framför allt på svart nivå, är att lära sig en ny terrängtyp. I den terrängtyp du tränar i oftast har du säkert en väl utvecklad orienteringsteknisk förmåga, men alla färdigheter (kanske framför allt översättningsförmåga och vägval) är beroende av hur terrängen ser ut, och det ställs därför olika krav i olika terränger. För att lära sig en ny terrängtyp är det ofta bra att börja med grunderna: Hur ser en punkthöjd ut? Hur stora stenar är med på kartan? Hur långsamt är det mörkgröna? Sedan är det dags att gå in på genomförandet: Vilka vägval är snabbast? Vilken plan ska jag ha? Något att tänka på är också att det inte alltid räcker med att lära sig hur det ser ut i terrängen, det kan vara nödvändigt att lära sig hur en specifik kartritare tänker. Varje karta är en tolkning av verkligheten, och därför har varje kartritare en egen stil. Om du ska tävla på en karta med en speciell kartritare kan det därför vara bra att lära sig dennes stil innan tävlingen.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Öva på grunderna men behöver inte förstå vad, varför och hur.

Vit nivå: Gärna se till att lära sig alla moment på den nya nivån (gärna kontrollerat i ett lägre tempo) innan det är dags att tävla på en högre nivå.

Gul nivå: Gärna se till att lära sig alla moment på den nya nivån (gärna kontrollerat i ett lägre tempo) innan det är dags att tävla på en högre nivå samt ha förståelsen att det är viktigt att lära sig nya karttecken i en ny terrängtyp.

Orange och röd nivå: Kontinuerligt utveckla grundläggande färdigheter och verktyg som behärskas sedan tidigare nivåer. Ha medveten strategi för att hantera nya terrängtyper och tävlingssituationer. Genomföra enkel analys, och kunna dra vissa slutsatser om din orienteringsteknik utifrån den.

Violett och blå nivå: Kontinuerligt öva på olika moment i orienteringen, gärna i en längre grundträningsperiod. Ha förmågan att gå från medveten nivå till automatiserat beteende vid utveckling av grundläggande färdigheter. Ha en väl medveten strategi för att hantera nya terrängtyper och tävlingssituationer. Kunna analysera din orienteringsteknik och dra slutsatser om styrkor och svagheter utifrån den analysen.

Svart nivå: Ha en träningsplan för den orienteringstekniska träningen. Sätta sig i nya situationer för att kontinuerligt öva på olika moment i orienteringen, gärna i en längre grundträningsperiod. Ha förmågan att gå från medveten nivå till automatiserat beteende vid utveckling av de orienteringstekniska färdigheterna. Ha en väl medveten strategi för att hantera nya terrängtyper och tävlingssituationer. Kunna göra en medveten analys av din orienteringsteknik och anpassa den tekniska träningen utifrån de styrkor och svagheter du upptäckt i din analys.