Genomförande

Genomförande handlar om att så snabbt som möjligt genomföra orienteringsbanan utifrån de färdigheter du har.