Genomförande av plan

Genomförande av plan

När du valt vägval, hur du ska ta kontrollen och vilka verktyg du ska använda och när är det dags att genomföra planen. Det är under genomförandet som du verkligen sätts på prov och måsta använda dina grunder och verktyg på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Allt för att klara de utmaningar som du ställs inför på ett så bra sätt som möjligt. Oavsett vilken nivå du är på finns några saker som det är bra att tänka på under genomförandefasen:

Tips att tänka på i genomförandefasen:

  • Sträva hela tiden efter att ha kontroll på var du är och vart du ska. En god framhållning underlättar mycket.
  • Stäm av på vägen att du håller dig till din plan och att du vet var du är och var du ska.
  • Om det är något som inte stämmer, våga stanna upp för att återta kontrollen.
  • Våga anpassa farten utifrån dina färdigheter och utmaningens komplexitet. Det vill säga där du upplever det enkelt och du har koll våga öka farten och vice versa om du upplever det svårt våga sänk farten för att ge mer tid till orienteringen.
  • Sträva efter att automatisera ditt genomförande det vill säga att du använder dina grunder och verktyg automatiskt i rätt situation och på rätt sätt. Tillstånd när du känner att orienteringen bara flyter på.

Mer om genomförande av plan

  • När man gör sin plan bör man även se till att titta på vad som finns bortanför kontrollen och till höger respektive vänster om den planerade löpvägen. Genom att titta även på det så kommer hjärnan göra kopplingen att man har kommit för långt eller är på väg snett när man ser dessa saker i terrängen.

Tips på övning!

  • Plan med sarger är ett sätt att kunna begränsa konsekvenserna av ett misstag eller fånga upp en dålig riktning innan det leder till ett misstag. Med en bra plan inklusive ”sarger” så minskar risken att man fortsätter för långt i sidled eller längdled och därmed är man förberedd på att begränsa konsekvensen av ett misstag.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Genomförande:
Taktik inför
Plan & genomförande
Välja vägval
Kontrolltagning
Reda ut ett misstag