Kontrolltagning

Orienteringsförmåga14.jpg

Vilka strategier och metoder du använder när du närmar dig kontrollen samt när du förbereder utgången från kontrollen spelar stor roll för resultatet. Förutom orienteringstekniska och taktiska strategier i kontrolltagningen ingår till exempel också förberedelse inför nästa sträcka, kontroll av kodsiffra och kontrollplacering, samt stämpling vid kontrollen.

Karta - Bild 15.jpg

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Kunna ta kontrollen vid löpning på rätt ledstång. Förmåga att läsa av kodsiffran på väg in mot kontrollen och ha en rutin för att kontrollera att den är rätt samt passa kartan innan man fortsätter mot nästa kontroll.

Vit nivå: Kunna ta en kontroll som sitter vid sidan av en ledstång. Läsa kodsiffra som föregående med tillägget att även kunna läsa av vilket kontrollföremål som avses. Förmåga och rutin att läsa in nästa sträcka och kunna bedöma ungefärlig utgångsriktning mot nästa kontroll vid ingång mot kontroll vid sidan av ledstången.

Gul nivå: Utvecklad förmåga att ta kontrollen och rutin att läsa in nästa sträcka och på väg fram mot kontrollen aktivt arbeta med att tolka terrängen för att ha en god känsla för utgångsriktning mot nästa kontroll. Rutin för stämpling och avstämning mot kompass för grov utgångsriktning

Orange, röd och violett nivå: Behärska flertalet olika metoder att ta kontrollen på ett snabbt och säkert sätt. Välja kontrolltagning efter situation. Utveckla förmåga att bedöma lämpliga ingångsriktningar i kombination med utgångsriktningar för kontroller i kurvbild, med begränsad sikt och relaterat till tävlingsform. Kunna se och dra nytta av andra löpare in mot till exempel bo-kontroller.

Blå och svart nivå: Kunna ändra plan för kontrolltagning av taktiska skäl i till exempel stafettsituationer. Förmåga att välja mikrovägval för effektiv kontrolltagning utan tvära stopp vid sprintorientering. Bygga på rutinerna för kontrolltagning för att även inkludera vätskeintag vid kontroll.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Genomförande:
Taktik inför
Plan & genomförande
Välja vägval
Genomförande av plan
Reda ut ett misstag