Plan & genomförande

Orienteringsförmåga16.png

Att göra en plan för varje sträcka innan man genomför den är av yttersta vikt. I planen innefattas att välja vägval, bestämma hur kontrollen ska tas samt att förstå vilka metoder du ska använda och när. När du gör en plan är det viktigt att du utgår från din förmåga och använder verktyg i förhållande till den utmaning som du ställs inför.

Planering av hela sträckan är nödvändigt för att inte riskera att lockas iväg på ett alternativ som inledningsvis ser enkelt och/eller snabbt ut, men som senare på sträckan blir svårare och långsammare. Ibland kan det vara bra att planera hela banan, så att du vet hur du ska disponera dina krafter, eller var det finns bo-kontroller, varvning, etc.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå:
Att vid kontrollen kunna planera hela nästa sträcka och identifiera korsningar eller förgreningar på ledstången innan du springer iväg från kontrollen.

Vit nivå:
Att vid kontrollen kunna planera hela nästa sträcka och identifiera attackpunkt för kontroller som ligger vid sidan av ledstången.

Gul nivå:
Kunna planera hela nästa sträcka innan du sprungit ifrån kontrollen och identifiera de delar på sträckan där du behöver sakta in för att orientera säkert.

Orange och röd nivå:
Kunna ha en överblick över nästa sträcka innan du kommer fram till kontrollen, och kunna planera hela sträckan innan du springer iväg. Kunna identifiera vilka delar på sträckan som det är högst risk för misstag, och anpassa vägval och löphastighet efter det. Kunna ha en övergripande plan för hela banan, och identifiera ungefär hur långt det är kvar till målet.

Violett nivå:
Kunna ha en färdig plan för nästa sträcka innan du kommer fram till kontrollen. Kunna identifiera vilka delar på sträckan som det är högst risk för misstag, och anpassa vägval och löphastighet efter det. Kunna ha en övergripande plan för hela banan, och anpassa taktiken efter hur långt du har kommit och hur resterande delen av banan ser ut.

Blå och svart nivå:
Kunna ha en färdig plan för nästa sträcka innan du kommer fram till kontrollen. Kunna ha en tydlig plan för hela banan, och anpassa taktiken efter hur långt du har kommit och hur resterande delen av banan ser ut. Kunna identifiera vilka delar av sträckan och banan i stort som det är högst risk för misstag, och anpassa vägval och löphastighet efter det. Kunna ha en färdig plan för specifika situationer som kan komma att dyka upp längs banan.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Genomförande:
Taktik inför
Välja vägval
Kontrolltagning
Genomförande av plan
Reda ut ett misstag