Reda ut ett misstag

Orienteringsförmåga17.png

Alla begår förr eller senare ett misstag, och det handlar om att ha strategier för att begränsa tidsförlusten. Är du duktig på att reda ut ett misstag kan du till och med undvika tidsförlust helt och hållet, även om du har gjort ett misstag. Att ha ett bra beteende när misstaget dyker upp kallar vi för att ”bomma smart”. En strategi för att bomma smart är att ge dig själv tid att förstå vad som har hänt utan att stressa iväg och chansa. Var visste du var du var senast? Har du sprungit i rätt riktning? Är du till höger eller till vänster om kontrollen? Om du ger dig själv lite tid att förstå vad som hänt kan du snabbt ”ringa in” det område du kan vara i. Nästa steg är att ”läsa in sig”. Det innebär att förmågan att se var du är på kartan utifrån terrängen runt omkring. Det krävs ofta många tankeprocesser för att du ska kunna läsa in dig, men att ha en god översättningsförmåga är en viktig del. 

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Vid misstag vända tillbaka längs med ledstång till den punkt där du senast med säkerhet visste var du befann sig. Passa kartan och välja rätt riktning.

Vit och gul nivå: Vid misstag ställa sig följande frågor: När visste du senast var du befann dig? Vad har du passerat sedan dess? Hur ser det ut runt omkring dig? Har du passat kartan? Om du med hjälp av frågorna listat ut var du är så gör du en plan för att ta sig tillbaka till tänkta rutten eller så gör du en ny plan från där du är. I annat fall vänd tillbaka på ledstången eller ut till närmsta ledstång.

Orange, röd, violett, blå och svart nivå: Vid misstag ställa sig följande frågor: När visste du senast var du befann dig? Vad har du passerat sedan dess? Hur ser det ut runt omkring dig? Har du passat kartan? Om du med hjälp av frågorna listat ut var du är så gör du en plan för att ta sig tillbaka till tänkta rutten eller så gör du en ny plan från där du är. Vid misstag i ett område med kupering kan du använda dig av högsta punkten för att få bättre överblick och lättare kunna läsa in dig. Kunna ta ut riktningen mot uppfångare för att kunna positionera dig. Kunna använda uteslutningsmetoden för att identifiera terrängföremål som tillsammans och i förhållande till varandra bildar en unik kombination som med gör att positionen kan identifieras på kartan.

Mer om reda ut misstag

 • Inspiration!
  Här är ett påhittat exempel från D14 banan från Kringelträffen 2017.
  Planen: är att springa längs höjdkanten till mossen. Över höjden ner till hörnet av mossen för att sedan ta kontrollen därifrån.
  1. Löparen går lite snett ut från vägen och kommer upp på en höjd. Genom att se att det är en mindre höjd, eventuellt se vägen till höger i löpriktning går det att läsa in sig.
  2. Löparen springer längs höjden och kommer fram till en sten på en sluttning. Genom att titta efter mossen och hygget kan löparen läsa in sig.
  3. Löparen korrigerar riktningen och springer ner till mossen och tar en riktning mot kontrollen men kommer snett. Löparen ser kraftledningen och kraftledningsstolpen. På så sätt läser löparen snabbt in sig och kan ta kontrollen.

Karta - Bild 25.jpg


Sammanfattning: Trots att löparen gör tre större misstag på sträckan undviks större tidsförluster på grund av en snabb och säker inläsning.

Mer om att reda ut ett misstag

 • Övningsförslag i Full koll 2
 • Tips i boken ”Orientera för att ha kul”

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Genomförande:
Taktik inför
Plan & genomförande
Välja vägval
Kontrolltagning
Genomförande av plan