Start

Vad?
Genomförande handlar om att så snabbt som möjligt genomföra orienteringsbanan utifrån de färdigheter du har.

VARFÖR?
Oavsett vilka färdigheter du har krävs att du är bra på att använde dem på rätt sätt och att du genomför banan på ett optimalt sätt. Det räcker inte att vara bra på att välja ett vägval, du behöver också kunna genomföra det i praktiken. Med ett bra genomförande utnyttjar du dina färdigheter för att lösa orienteringsproblemet som väntar på bästa sätt.

HUR?
Ett bra genomförande handlar om att ha en taktik inför loppet, att välja rätt vägval, göra en plan och sen genomföra enligt uppsatta plan. Det handlar också att välja vägval och plan för genomförandet givet de verktyg och färdigheter du har och använda dem på rätt sätt.

Inför träning och tävling gör du en plan för genomförandet, du genomför och du utvärdera utfallet. Planen bör innefatta vad du ska göra och hur du vill agera. Analysen efteråt förbättra genomförandet.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Genomförande:
Taktik inför
Plan & genomförande
Välja vägval
Kontrolltagning
Genomförande av plan
Reda ut ett misstag