Taktik inför

Orienteringsförmåga13.jpg

Med en genomtänkt taktik kan du få ut det mesta möjliga av de förmågor du besitter. Hur förhåller du dig till terrängen? Vilka verktyg ska du använda dig av i genomförandet av banan? Hur ska du lägga upp loppet fysiskt? Att ha en taktik kan vara extra viktigt på stafetter, masstarter och jaktstarter, när det är många löpare tätt ihop och det ska avgöras på slutet. Hur ska du bete dig i den situationen?

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Kunna ta in en mycket enkel instruktion i förväg och kunna använda den under banan.

Vit nivå: Kunna ta in en mycket enkel instruktion i förväg och kunna använda den under banan, samt kunna anpassa farten efter svårigheten.

Gul nivå: Kunna ta in och använda instruktion som ges från ledare eller dig själv i förväg och själv kunna lägga upp och använda en enkel taktik inför ett lopp.

Orange och röd nivå: Ha förmågan att ta in en taktik inför loppet och sedan kunna använda den. Kunna skapa en egen taktik utifrån den egna förmågan och förutsättningarna. Kunna göra enkla reflektion över sin taktik och hur den genomfördes.

Violett, blå och svart nivå: Ha förmågan att ta in och använda en taktik för loppet och sortera informationen så att den appliceras på rätt ställe under banan. Ha förmågan att dynamiskt skapa och till viss del anpassa sin taktik efter rådande förhållanden med grundtaktiken som utgångspunkt. I efterhand kunna analysera och reflektera över hur väl jag följde taktiken samt om taktiken var bra.

Mer om taktik

  • Inspiration! Videolänk. GPS-film: 10mila-avgörandet. Kommer senare...
    Ett exempel på hur Albin Ridefelt avgör kampen om 2:a platsen på 10-mila genom att använda en smart taktik visar ett bra exempel på genomförandet av en välgenomtänkt taktik. I ögonblicket som visas på bilden tvekar Koovee och SNO, då passar Albin Ridefelt i Linné på att ta kommandot och köra stenhårt med hög precision i orienteringen in till mål.
    I riktigt täta och tuffa situationer gäller det att ha ett antal möjliga scenarion redo att genomföra när tillfälle ges.

Jerker Lysell berättar om sin taktik inför ett lopp:

  • För mig handlar det mycket om att automatisera rutiner!
  • Ta en kontroll i taget –hålla fokus på och optimera varje sträcka
  • Framförhållning – i bakhuvudet hålla lite koll på vad som händer framåt utan att tappa fokus på nuet
  • Kontrolltagningen – in och ut från kontrollen. Dessa punkter är viktiga för att kunna ta och genomföra det optimala vägvalet på varje sträcka.
  • Sen är det viktigt med en noggrann förberedelse inför viktiga tävlingar!

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Genomförande:

Plan & genomförande
Välja vägval
Kontrolltagning
Genomförande av plan
Reda ut ett misstag