Välja vägval

Orienteringsförmåga15.jpg

Att välja den väg som är bäst mellan två punkter är en väldigt viktig del i orienteringen. Det är viktigt att kunna välja den väg som är snabbast för att kunna optimera din tidsåtgång på sträckan, men du måste också ta svårigheten i beaktning (både i kontrolltagningen och på sträckan) för att minska risken för misstag. Det är också viktigt att se hur ansträngande olika vägval är att genomföra. Det kan vara speciellt viktigt på en långdistans, då det kan vara en god idé att försöka spara lite kraft i början av banan.

Hitta rätt bild 14 vägval.png

Åttonde kontrollen från 10-mila 2018 och herrarnas sträcka 7. Vilket vägval skulle du ta och varför? Vilket är kortast? Vilket är snabbast? Svaren hittar du via Livelox

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: På grön nivå ska det inte finnas flera alternativ utan enbart en given väg. Därmed ställs inga krav på att bedöma alternativ.

Vit nivå: Ha förmågan att se vilka ledstänger som det går att följa till nästa kontroll samt vilket ledstångsalternativ som ger den enklaste eller kortaste vägen dit.

Gul nivå: Kunna göra en bedömning av några vägvalsalternativ utifrån vilket vägval som är kortast, enklast att genomföra samt har bäst löpbarhet.

Orange och röd nivå: Kunna göra vägvalsbedömningar utifrån löpbarhet, hur svår kontrolltagningen blir och hur kuperad väg det är till kontrollen och väga samman de faktorerna. Ha förmågan att i efterhand analysera varför olika vägval var snabba respektive långsamma.

Violett nivå: Ha förmågan att göra komplexa vägvalsbeslut, samt att taktiskt värdera olika vägval. Ha förmågan att i efterhand analysera varför olika vägval var snabba respektive långsamma.

Blå nivå: Ha god förmåga att göra komplexa vägvalsbeslut och taktiskt värdera dessa samt ha förmåga att dra lärdom av tidigare vägvalsbeslut i samma terrängtyp.

Svart nivå: Ha mycket god förmåga att välja, genomföra och taktiskt utvärdera komplexa vägvalssträckor samt kunna dra lärdom av vägvalsbeslut från tidigare tävlingar och om möjligt även från det pågående loppet.

Mer om vägval

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Genomförande:
Taktik inför
Plan & genomförande
Kontrolltagning
Genomförande av plan
Reda ut ett misstag