Kartkontakt

Orienteringsförmåga4.jpg


Kartkontakt innefattar hur du tar in informationen från kartan och verkligheten och hur bra du är på att göra det snabbt och effektivt. Med andra ord hur du använder din översättningsförmåga på bästa sätt.

En god kartkontakt gör att du i princip alltid vet var du är, men att ha en tätare kartkontakt innebär inte automatiskt att den är bättre. Att titta på kartan ofta tar tid i anspråk, och det är snarare hur effektiv du är när du tittar på kartan som avgör hur god kartkontakt du har. (En studie på elitorienterare och en kontrollgrupp visar att elitorienterare är mer effektiva i sin kartläsning. Elitorienteraren läser lika ofta som amatörer men har en kortare kartläsningstid.)

Karta - Bild 16.jpg

Pilarna visar två orienterare med olika frekvens av kartkontakt. I exemplet till vänster läser löparen av kartan vid relativt få tillfällen och i exemplet till höger har löparen en tätare kartkontakt.

Att behärska på respektive nivå:

Grön och vit nivå: När du tittar på kartan kunna minnas var på kartan du var när du senast tittade på den.

Gul nivå: Kunna minnas var på kartan du var sist och kunna läsa kartan samtidigt som du springer på lättlöpt mark.

Orange och röd nivå: Kunna läsa kartan samtidigt som du springer i terrängen och hela tiden kunna veta var på kartan du befinner dig.

Violett nivå: Kunna läsa kartan samtidigt som du springer i terrängen, samt hela tiden kunna veta var på kartan du befinner dig och veta vad du ska titta efter vid nästa kartläsningstillfälle.

Blå och svart nivå: Kunna läsa kartan samtidigt som du springer i terrängen utan att tappa nämnvärd hastighet, samt hela tiden kunna veta var på kartan du befinner dig och veta vad du ska titta efter vid nästa kartläsningstillfälle. Kunna anpassa hur ofta och hur länge du läser kartan efter terrängen och orienteringssvårigheten.

Mer om översättningsförmåga och kartkontakt

Tips! I varje ny terrängtyp du kommer till, ta dig tid att gå kartpromenader. Bekanta dig med vegetation, underlag, formen på terrängen och föremålen. Bekanta dig även med olika kartritares översättning av terrängen till kartan.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Grunder:
Karttecken
Översättningsförmåga
Passa kartan/positionering
Tumgrepp & kartvikning
Upp med blicken
Kurvbild